Tempsensor

CTS, Coolant Temp Switch. Temperatursensorn är en central komponent i systemet. Visar den fel blir bränsleblandningen felaktig vilket kan medföra startsvårigheter, orolig gång och hög bränsleförbrukning. Passar TBI, TPI och LT1. Tempsensor 326:-